Magyar Anita tisztán halló jósnő és energiagyógyító. Tel: +36-70/282-5773

user_mobilelogo

Tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a NLG-System Bt.  (2600 Vác, Dr. Csányi László körút 51.) által üzemeltetett http://www.szeretetsziget.hu/ (továbbiakban: Szolgáltató) oldalain elérhető vagy ezen oldalhoz egyéb módon köthető, alább felsorolt információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal) használatának feltételeit tartalmazza, és a Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő Szerződés.

2. Nem regisztrált igénybe vevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés rendelkezést tartalmaz.

3. Amennyiben a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, illetve oldalait látogatja, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.

4. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

5. A regisztrációval létrejövő Szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás a Szerződés részét képezi, és kötelezőek minden Felhasználóra.

6. Bármely, különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Szolgáltatói portálhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználókat és Látogatókat segítse eligazodni  az ezotéria különböző ágaiban, tanácsot és iránymutatást adjon adott témakörök szerint.

2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató és a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele.

A regisztráció

1. A Szolgáltatás egyes részei csak regisztrációval vehetőek igénybe. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját.

2. A regisztrációval létrejön a Felhasználó profilja, amelybe a regisztráció során megadott felhasználó név és jelszó segítségével belépve veheti igénybe a Felhasználó a regisztrációhoz kötött részszolgáltatásokat.

3. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető tartalom valamint az általa közzétett adatok, információk, fotók, stb. a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

Adatvédelem

Szolgáltató Globális Adatvédelmi Irányelvei
A Szolgáltató tiszteletben tartja az Ön személyes adatainak titkosságához való jogát. Az alábbi Irányelvek összefoglalják milyen személyes azonosításra alkalmas információt kérhetünk, és hogyan használhatjuk fel ezeket az információkat. Az alábbi Irányelvek egyéb adatok titkosságával kapcsolatos fontos témákat is tartalmaznak.

Tartalomjegyzék:

 • Szolgáltató Globális Internet Adatvédelmi Irányelvek
 • Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat
 • Az Ön beleegyezése
 • A személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó korlátozások
 • A Szolgáltató internetes oldalain gyűjtött információ és felhasználhatósága
 • Személyes adatok megosztása
 • Személyes adatok biztonsága
 • Linkek Harmadik Fél Internet oldalaira
 • Hozzáférés személyes adatokhoz
 • Személyes adatok visszatartása
 • Gyerekek és Szülők
 • Kérdések az Irányelvekkel és az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban
 • Változtatások az Irányelvekkel és az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban

Szolgáltató Globális Internetes Adatvédelmi Irányelvek

A Szolgáltató alapelve minden alkalmazható titoktartási és adatvédelmi törvénynek megfelelni. Ez az elkötelezettség jól tükrözi, milyen fontos értéknek tekintjük ügyfeleink, üzleti partnereink és más, velünk személyes információkat megosztók bizalmának elnyerését és megőrzését.
Az alábbi Globális Internetes Adatvédelmi Irányelvek (továbbiakban az “Irányelvek”) meghatározzák, milyen módon védi a Szolgáltató az Ön személyes adatait, amikor a Szolgáltató Internet oldalakon információt gyűjt. Az Irányelvekben a továbbiakban a "személyes információ" alatt az Ön személyének azonosítására önmagában vagy más rendelkezésünkre álló információval együttesen alkalmas információ értendő.
Az Irányelvek érvényesek általában véve minden, a Szolgáltató vagy nevében világszerte üzemeltetett internet oldalra (mind "Szolgáltatói Internet oldal").

Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat

Bár az Irányelvek általánosan minden Szolgáltató internet oldalra vonatkoznak, minden egyes Szolgáltató internet oldalnak egyedi célja van, és egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége egy adott, specifikus Szolgáltató internet oldalra vonatkozóan, azt a szóban forgó weboldalon (jelenlegi oldalon), vagy egy, az adott oldalon közzétett külön weboldal adatvédelmi nyilatkozatban (“Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat”) tesszük közzé. Minden egyes önálló tájékoztatás vagy Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat kiegészíti és módosítja ezeket az Irányelveket, de csak arra az adott weboldalra vonatkozólag, amelyen közzétételre került.

Az Ön beleegyezése

Egy Szolgáltató internet oldal felhasználásával vagy az Önre vonatkozó személyes információknak a Szolgáltató részére történő továbbításával Ön a beleegyezését adja, hogy a Szolgáltató Öntől személyes adatokat gyűjtsön, felhasználjon és közzé tegyen az Irányelvekben meghatározott módon és az adott országra vagy a weboldalra alkalmazható Adatvédelmi Nyilatkozatoknak megfelelően.
Amennyiben Ön nem egyezik bele az Irányelvekben meghatározott módon (és az adott országra vagy a weboldalra alkalmazható Adatvédelmi Nyilatkozatoknak megfelelően) történő személye adatok gyűjtésébe, felhasználásába és közzétételébe, kérjük, ne használja a Szolgáltató internet oldalait.

Személyes adtok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó korlátozások

A Szolgáltató, minden Szolgáltatói Internet oldalon történő személyes adat gyűjtése alkalmával, a vonatkozó törvények szerint megkövetelt mértékben:

 • megfelelő időben és megfelelő módon értesíti Önt adatkezelési gyakorlatáról;
 • kizárólag az Ön kifejezett vagy utaló beleegyezésével gyűjt, használ, tesz közzé vagy továbbít Önről személyes információt, a személyes információ érzékenységétől, a jogi követelményektől és egyéb tényezőktől függően;
 • kizárólag meghatározott, korlátozott célokra gyűjt Öntől személyes információt. az általunk gyűjtött információ releváns, adekvát, és nem haladja meg a gyűjtés eredeti céljának megfelelő mértéket;
 • az Ön személyes adatait kizárólag azzal a céllal dolgozza fel, melyre eredetileg gyűjtötte, vagy amelyre Ön azt megelőzően beleegyezését adta;
 • kereskedelmileg méltányos lépéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatai a felhasználás szempontjából megbízhatóak, pontosak, teljesek, és naprakészek legyenek;
 • nem használja fel az Ön személyes adatait direkt marketing célokra anélkül, hogy Önnek “visszalépési” lehetőséget biztosítana; valamint
 • megfelelő lépéseket tesz, szerződéssel vagy egyéb módon, az Ön személyes adatainak megfelelő védelem biztosítása érdekében, melyet harmadik félnek felfed, vagy más országokba továbbít, beleértve a Szolgáltató cégen belüli transzfert is.

A Szolgáltató internetes oldalain gyűjtött információ és felhasználhatósága

Amikor Ön hozzáfér és felhasznál egy Szolgáltatói Internet oldalt, háromféle módon gyűjthetünk információt Önről:

Az Ön web keresője által felénk közölt információ

A Szolgáltató gyűjti az Ön internetes keresője által felénk közölt információkat. Ez többnyire tartalmazza az Ön internet szolgáltatójának IP címét, az operációs rendszer nevét (pl. Macintosh® vagy Windows®), valamint a kereső nevét és verzióját (mint például Internet Explorer® vagy Firefox®). Az általunk kapott információ az Ön keresőjének beállításaitól függ. Kérjük, ellenőrizze keresőjét, ha meg kívánja tudni, milyen információt küld vagy hogyan változtathatók meg a beállítások.
A keresők által közölt információ nem azonosítja az Ön személyét. Ezt az információt statisztikák összeállításához használjuk fel, melyek segítségével javíthatjuk oldalaink színvonalát és kompatibilissé tehetjük az Internetes látogatóink által használt technológiákkal.

Az Ön számítógépén "Süti" (“Cookie”) elhelyezésével gyűjtött információ

A Szolgáltató egy, az Ön számítógépének merevlemezére installált, úgynevezett címke vagy “tag” segítségével is szerezhet Önről információt. Ezt nevezik "süti"-nek (“cookie”).
Minden Szolgáltató Internet oldala használ úgynevezett “Session Cookies” alkalmazást. Ez a "Session Cookie" alkalmazás felcímkézi az Ön számítógépét egy a számítógép által generált egyedi azonosítóval, amikor Ön belép az oldalunkra. Egy ilyen típusú alkalmazás nem azonosítja Önt személy szerint, és lejár a hatóideje, amikor Ön bezárja a keresőt. A "süti" (cookie) alkalmazást arra használjuk, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk arról, milyen módon használják látogatóink oldalainkat - milyen oldalakat látogatnak, melyik linkeket használják, és mennyi időt töltenek el egy adott oldalon. A Szolgáltató statisztikai formában elemzi az így nyert adatokat (ezek az úgynevezett “Clickstream” adatok), hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink érdeklődési köréről és igényeiről, melyet oldalaink tartalmának és funkcionalitásának tökéletesítésére használunk fel.
Ha Ön nem kíván "süti"-ket (cookie) kapni, keresőjének beállításával elutasíthatja azokat vagy figyelmeztetést kaphat, amikor a számítógépére "süti" (cookie) kerül fel. Bár nem szükséges "süti" (cookie) alkalmazást fogadnia a Szolgáltató Internet oldalak használatakor, lehetséges, hogy Ön nem tudja teljes mértékben kihasználni az oldalon rendelkezésre álló funkciókat, ha keresője elutasítja az általunk küldött "süti" (cookie) alkalmazást.

Az Ön által megadott információk

A Szolgáltató olyan információt is gyűjt, melyet Ön a Szolgáltató internet oldalak látogatása során önkéntesen és tudatosan nyújt számunkra. Például amikor Ön elektronikus levelezőlistára iratkozik fel, kitölt egy kérdőívet, amikor kérdést tesz fel a Szolgáltatónak, vagy e-mailben visszajelzést küld. Sok esetben ez az információ személyes adatokat tartalmaz.
A Szolgáltató arra a célra használja fel ezt az információt, amire Ön szándéka szerint adta. Például, ha az elektronikus levelezési listára történő feliratkozáshoz Ön megadja az e-mail címét, a Szolgáltató az e-mail címét arra használjuk fel, hogy a kérésének megfelelő információkat elküldjük Önnek.
A Szolgáltató bizonyos üzleti célokra is használhatja a begyűjtött információt, úgymint ügyfélszolgálat, csalások megelőzése, piackutatás, termékeink és szolgáltatásaink tökéletesítése. A személyes azonosításra alkalmas információ eltávolítása után a fennmaradó információs részt történeti, statisztikai célokra is felhasználhatja a Szolgáltató.
A legtöbb Szolgáltató Internet oldal megengedi Önnek a választást személyes adatinak felhasználását illetően. A legtöbb esetben azt kérjük Öntől, hogy azon az oldalon és abban az időpontban jelölje meg választását, ahol és amikor a személyes adatokat közli.

Személyes adatok megosztása

A Szolgáltató az Ön beleegyezése nélkül nem továbbítja személyes adatait levelezési listákkal foglalkozó cégeknek, brókereknek.
Bizonyos korlátozott körülmények között a Szolgáltató megoszthatja vagy átadhatja az Önre vonatkozó személyes információt nem kapcsolódó harmadik feleknek. Például, a Szolgáltató kiadhat Önről személyes információt harmadik félnek (I) az Ön kérésére; (II) törvényi követelménynek vagy bírósági végzésnek engedelmeskedve; (III) lehetséges bűntény kivizsgálásának okán, mint személyazonosság eltulajdonítása; (IV) a Szolgáltató értékesítése, vásárlása, fúziója, átszervezése, vagy megszüntetése kapcsán;
Ilyen esetekben a Szolgáltató megteszi a megfelelő lépéseket az Ön személyes adatainak védelmében.
Személyes adatok biztonsága
Az Önre vonatkozó személyes adatokat általában a Szolgáltató adatbázisaiban vagy a szolgáltatónk által létrehozott adatbázisokban tájoljuk.
A Szolgáltató méltányos biztosítékot tart fenn az Önre vonatkozó személyes információ bizalmasságának, biztonságának és integritásának megőrzésére. Bár a megfelelő biztonsági intézkedések megtétele elősegíti az Önre vonatkozó személyes információk megóvását az illetéktelen közzététellel, visszaéléssel vagy változtatásokkal szemben, mint ahogyan bármely Internettel kapcsolatban álló számítógépes hálózat esetében is, nem garantálhatjuk az Interneten keresztül nyújtott információ biztonságát és nem vállalunk felelősséget a biztonsági rendszer általunk nyújtott ésszerű és méltányos felügyelete ellenére történő feltörése esetén.

Linkek Harmadik fél Internet oldalaira

A Szolgáltató Internet oldalai olyan linkeket is tartalmazhatnak, melyek nem Szolgáltató által üzemeltetett Internet oldalakra vezetnek. Ezeket a linkeket szolgáltatásként biztosítjuk Önnek és ez nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató jóváhagyja ezeknek az oldalaknak a tevékenységét, tartalmát és nem jelent semmiféle kapcsolatot az oldalak operátoraival sem. A Szolgáltató nem kontrollálja ezeket az oldalakat és nem felelős tartalmukért, biztonságosságukért, vagy adatvédelmi gyakorlatukért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatvédelmi politikáját, mielőtt az oldalt használná vagy adatait megadná.

Hozzáférés személyes adatokhoz

Ön felülvizsgálhatja, javíthatja és frissítheti az Önre vonatkozó személyes információkat, kihasználva az adott Internet oldalon biztosított visszajelzési mechanizmust úgy, hogy rákattint a saját adatai menüpontra.

Személyes adatok visszatartása

A Szolgáltató megtarthatja a Szolgáltató Internet oldalakon gyűjtött személyes információkat addig, ameddig az az Ön által igényelt szolgáltatás, termék vagy információ biztosításához szükséges vagy a vonatkozó törvények értelmében megengedett.

Gyermekek és szülők

A Szolgáltató Internet oldalai általánosságban 14 éves kor feletti személyeknek szólnak. A Szolgáltató Internet oldalain nem kér és nem gyűjt tudatosan gyermekektől és gyermekekről személyes információt, csak amennyiben az a vonatkozó törvények értelmében megengedett. Amennyiben gyermeke személyes információt közölt felénk és Ön kérelmezni szeretné, hogy az információt a Szolgáltató törölje nyilvántartásából, megteheti az adott Internet oldalon biztosított Kapcsolatfelvétel linkre kattintva.

Kérdések az Irányelvekkel és az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban

Ha bármi kérdése van a fentiekben megfogalmazott Irányelvekkel, vagy az a Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozattal, illetve az Önre vonatkozó személyes információk kezelésével kapcsolatban, kérjük kattintson a Kapcsolatfelvétel linkre.

Változások az Irányelvekkel és az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül frissítse vagy módosítsa az Irányelveket úgy, hogy az Irányelvek új változatát a Szolgáltató Internet oldalain közzéteszi. Továbbá fenntartja a jogot arra, hogy bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül frissítse vagy módosítsa az adott ország vagy Weboldal Adatvédelmi Nyilatkozatot úgy, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozat új változatát a Szolgáltató vonatkozó Internet oldalain közzéteszi. Amennyiben az Irányelveket vagy bármelyik Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítjuk, a módosítás kizárólag azokra a személyes információkra vonatkozik, melyeket az Irányelvek vagy az Adatvédelmi Nyilatkozatok vonatkozó Szolgáltató Internet oldalakon történő közzétételét követően gyűjtöttünk.

Elérhetőségem

Név: Magyar Anita

E-mail: anitamagyar [kukac] yahoo.ca

Tel: 70/282-5773

Elérhető: Szeged - Békéscsaba: hétfőtől vasárnapig

        Budapest: kedd, csütörtök, szombat

Kapcsolat